Novinky

Dobrá nákupní praxe

Příklady dobré nákupní praxe a osvědčených postupů, zejména z hlediska principů hospodárnosti, účelnosti, efektivity a transparentnosti.

ilustrace