Novinky

Závazné

Zadávací postupy závazné pro ústřední orgány státní správy, v jejích čele stojí člen vlády.

ilustrace