Novinky

Hodnotící model – náklady životního cyklu vozidla

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Centrální nákup státu
  • Hodnotící model
  • Náklady životního cyklu
  • SMART Governance
  • Veřejný sektor
  • Užitečné materiály

V prosinci roku 2017 došlo k vyhlášení veřejné zakázky na nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu, do kterého se nakonec zapojilo deset ministerstev a jim podřízené organizace. Nabídky budou hodnoceny za pomoci modelu, který reflektuje veškeré náklady spojené s užíváním vozidla, tj. vyjma pořizovací ceny i náklady na pohonné hmoty, servisní a asistenční služby a externí náklady, vyčíslující dopad na životní prostředí. Hodnotící model je popsán v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější