Novinky

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Centrální nákup státu
Aktualizováno 16. 8. 2017
  • Aktualizace textu

Technické standardy osobních vozidel na běžný pohon jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci dalších 5 resortů (MD, MMR, MŽP, MO, MSp) zpracovalo technický standard služebních vozidel.

Technický standard definuje limitní parametry pro služební vozidla. Celkem jsou specifikovány parametry pro 10 modelů vozidel ve 4 kategoriích. U každé z kategorií je specifikován typický uživatel daného typu vozidla (např. referent, ředitel odboru, náměstek). Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.). Přiložená specifikace byla připravena v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců šesti resortů (MF, MD, MMR, MŽP, MO, MSp).

Standardy byly v roce 2016 aktualizovány. Od okamžiku schválení ministrem financí jsou technické standardy závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější