Novinky

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Centrální nákup státu
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 16. 8. 2017
  • Aktualizace anotace

Technické standardy osobních vozidel na CNG a elektromobily jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci všech ministerstev zpracovalo technický standard služebních vozidel na alternativní pohony: CNG a elektromobily. Standardy jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace od 24. 7. 2017.

Technický standard definuje limitní parametry pro služební vozidla na CNG a elektromobily. U vozidel na CNG jsou specifikovány parametry pro 5 typů vozidel ve 3 kategoriích, u elektromobilů jsou připraveny specifikace pro 2 typy vozidel. Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.). Přiložená specifikace byla připravena v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců všech resortů státní správy.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější