Novinky

Organizace CNS

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

 • SMART Governance
 • Centrální nákup státu

Základní informace k organizační struktuře CNS a činnosti nadresortní koordinační skupiny a komoditních standardizačních skupin CNS

Hlavním pilířem v organizační struktuře je Nadresortní koordinační skupina, kterou má v gesci Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. V rámci této skupiny jsou ustanoveny Komoditní standardizační skupiny.

Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační struktura - proces

V rámci této struktury je Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra oprávněné stanovit závazné technické standardy pro komodity vhodné k centrálnímu nákupu. Tento standard bude sloužit jako východisko pro zadávání v rámci stávajících resortních systémů centralizovaného zadávání. Za Ministerstvo financí se to týká těchto kategorií: 2. Vozový park a pohonné hmoty; 3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika; 4. Energie a správa budov; 5. Doprava a ubytování, za Ministerstvo vnitra kategorie 1. ICT komodity.

Role MV+MF

Nadresortní koordinační skupina

Nadresortní koordinační skupina pro centrální nákup státu (NKS) byla ustanovena podle bodu III.4 usnesení vlády č. 289 ze dne 22. dubna 2015 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu. NKS bude stálým poradním orgánem ministra vnitra a ministra financí, kteří budou v rámci centrálního nákupu státu vykonávat roli centrálních zadavatelů.

Role NKS

 1. Projednává návrhy položek komodit určených usnesením vlády pro centrální nákup státu a identifikuje komodity vhodné pro zpracování technického standardu a komodity vhodné pro realizaci nadresortních zadávacích řízení,
 2. Iniciuje a projednává návrhy aktualizace technických standardů komodit určených usnesením vlády pro centrální nákup státu,
 3. Projednává harmonogram standardizace a nadresortních zadávacích řízení, související rizika a návrh způsobu jejich řízení,
 4. Projednává plnění harmonogramu standardizace a nadresortních zadávacích řízení a dohlíží na řízení souvisejících rizik,
 5. Spolupracuje s orgány veřejné správy, profesními sdruženími a odbornou veřejností v oblasti centrálního nákupu státu,
 6. Připravuje podklady pro rozhodování centrálních zadavatelů státu,
 7. Cestou centrálních zadavatelů státu informuje vládu každoročně o své činnosti a doporučuje vládě návrhy dílčích i systémových opatření v oblasti centrálního nákupu státu,
 8. Informuje o své činnosti a dosaženém pokroku v oblasti centrálního nákupu státu média a odbornou veřejnost,
 9. Plní další úkoly uložené centrálními zadavateli státu v souvislosti s implementací centrálního nákupu státu,
 10. Projednává návrhy předložené komoditními standardizačními skupinami, zejména v oblasti stanovování technických standardů komodit a přípravy nadresortních veřejných zakázek,
 11. Předkládá ministrovi financí a ministrovi vnitra návrhy technických standardů k rozhodnutí,
 12. Do 30. 10. 2015 projedná připomínky k usnesením vlády k RSCZ a návrhy na jejich aktualizaci.

 

Statut NKS (.PDF, 99 kB) vymezuje působnost NKS a specifikuje pravidla pro členy NKS. Statutem je dále NKS oprávněna zřídit komoditní standardizační skupiny (KSS), a to zejména pro skupiny komodit, které jsou určené výše uvedeným usnesením vlády pro centrální nákup státu. Působnost a role těchto KSS je také vymezena Statutem NKS

Jednací řád NKS (.PDF, 88 kB) vymezuje základní pravidla upravující průběh zasedání NKS a hlasování při jednáních. Dále nastavuje pravidla pro zveřejňování informací, a to nejenom ve vztahu k předkládání pravidelných zpráv ministrovi financí a vnitra, ale i ve vztahu k občanům.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější