Novinky

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Centrální nákup státu
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Veřejná správa
  • Veřejný sektor
  • Technický standard
Aktualizováno 28. 8. 2018 16:00
  • Aktualizace anotace
  • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - alternativní pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 28. srpnu 2018.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev aktualizovalo závazné technické standardy na běžný pohon i alternativní pohony (CNG a elektromobily). Standard byl schválen 8. srpna 2018 a vyhlášen ministryní financí k 28. srpnu 2018.

Technický standard definuje limitní parametry pro služební vozidla. U vozidel na běžný pohon jsou specifikovány parametry pro 10 typů vozidel ve 4 kategoriích, u vozidel na CNG jsou specifikovány parametry pro 5 typů vozidel ve 3 kategoriích a u elektromobilů jsou specifikovány 2 typy vozidel.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).  

Závazné technické standardy (od 28. srpna 2018)

 

 


 

Dříve platné závazné technické standardy (od 24. července 2017 do 27. srpna 2018)

Technické standardy osobních vozidel na CNG a elektromobily jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci všech ministerstev zpracovalo technický standard služebních vozidel na alternativní pohony: CNG a elektromobily. Standardy jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace od 24. července 2017.

Technický standard definuje limitní parametry pro služební vozidla na CNG a elektromobily. U vozidel na CNG jsou specifikovány parametry pro 5 typů vozidel ve 3 kategoriích, u elektromobilů jsou připraveny specifikace pro 2 typy vozidel. Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.). Přiložená specifikace byla připravena v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců všech resortů státní správy.

Nahrazeno aktualizovanou podobou závaznou od 28. srpna 2018.

Doporučované

Nejčtenější