Novinky

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Centrální nákup státu
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Veřejná správa
  • Veřejný sektor
  • Technický standard
Aktualizováno 8. 4. 2019 10:40
  • Aktualizace anotace
  • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - alternativní pohon
  • Publikace soubosru ve formátu XLS - Standardy osobních vozidel - pohon CNG / elektromobily
  • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - alternativní pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechny ÚOSS, v jejichž čele stojí člen vlády, a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 8. dubnu 2019.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev aktualizovalo závazné technické standardy na běžný pohon i alternativní pohony (CNG a elektromobily). Standard byl schválen 4. března 2019 a vyhlášen ministryní financí k 8. dubnu 2019.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).

Přiložená specifikace byla připravena v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců všech resortů státní správy.

Závazné technické standardy (od 8. dubna 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy osobních vozidel na CNG a elektromobily jsou závazné pro všechny ÚOSS, v jejichž čele stojí člen vlády, a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardů.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).

Dokumenty ke stažení

Nahrazeno aktualizovanou podobou závaznou od 8. dubna 2019.

Doporučované

Nejčtenější