Novinky

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Centrální nákup státu
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Veřejná správa
  • Technický standard

Standardy ICT jsou závazné pro všechny ÚOSS, v jejichž čele stojí člen vlády, a jim podřízené organizace. Standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný pro všechny veřejné zakázky vyhlášené po 15. červnu 2019.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny pro ICT komodity schválilo závazné technické standardy pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií. Standardy ICT byly následně konsensuálně schváleny Nadresortní koordinační skupinou pro Centrální nákup státu.

Dne 7. června 2019 Standardy ICT schválil ministr vnitra a stanovil závaznost Standardů ICT ode dne 15. června 2019. Standardy ICT jsou podle příslušných usnesení vlády a Stanoviska ministryně financí k pravidlům Centrálního nákupu státu závazné pro všechny Ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády, včetně jim podřízených organizací. Pro ostatní Ústřední orgány státní správy jsou Standardy ICT doporučující.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější