Novinky

Hodnocení fungování RSCZ a CNS

Pravidelné roční zhodnocení fungování resortních systémů centralizovaného zadávání a systému centrálního nákupu státu včetně vyčíslení dosažených úspor.

ilustrace