Novinky

Centrální nákup státu

Základní informace o pravidlech a organizaci centrálního nákupu státu (CNS) včetně souvisejících usnesení vlády, další užitečné metodické i praktické materiály z činnosti nadresortní koordinační skupiny a komoditních standardizačních skupin včetně závazných a doporučených technických standardů vybraných komodit.

ilustrace

Organizace CNS

Základní informace k organizační struktuře CNS a činnosti nadresortní koordinační skupiny a komoditních standardizačních skupin CNS.

Pravidla CNS

Pravidla centrálního nákupu státu a přehled komodit určených pro standardizaci vyplývající ze schválených usnesení vlády.

Hodnocení fungování RSCZ a CNS

Pravidelné roční zhodnocení fungování resortních systémů centralizovaného zadávání a systému centrálního nákupu státu včetně vyčíslení dosažených úspor.

Užitečné materiály

Další podklady zpracované v rámci přípravy technických standardů nebo nadresortních veřejných zakázek

Podklady pro jednání NKS/KSS

Podklady pro interní využití v rámci pracovních skupin k CNS, přístup k materiálům je vyhrazen pouze pro členy těchto pracovních skupin.