Novinky

Aplikace principu 3E

Hospodárnost, účelnost a efektivita jako kritérium funkcí státu a jeho agend. Konkrétní aplikace principu 3E v řídících a podpůrných procesech veřejných organizací.

ilustrace