Novinky

SMART Governance

Vybrané metodiky, vzorové postupy a legislativní dokumenty Ministerstva financí naplňující cíle SMART Governance.

ilustrace

Základní informace

SMART Governance reprezentuje především princip transparentnosti, přehlednosti a 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti, efektivity. Hlavním cílem je hledat mezi těmito principy, které jdou přirozeně proti sobě, rovnováhu a maximální hodnotu za vynaložené peníze.

Aplikace principu 3E

Hospodárnost, účelnost a efektivita jako kritérium funkcí státu a jeho agend. Konkrétní aplikace principu 3E v řídících a podpůrných procesech veřejných organizací.

Dobrá nákupní praxe

Příklady dobré nákupní praxe a osvědčených postupů, zejména z hlediska principů hospodárnosti, účelnosti, efektivity a transparentnosti.

Centrální nákup státu

Vize efektivního centrálního nákupu státu a obecné nákupní postupy při centralizovaném zadávání: zodpovědnosti a role.

Otázky a odpovědi

Odpovědi na často kladené otázky z oblasti finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.