Novinky

Investiční portfolia

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
Aktualizováno 14. 10. 2016 14:00
  • Celková aktualizace obsahu
  • Celková aktualizace obsahu

Součástí státních finančních aktiv je jaderný účet a zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu. Investováním s prostředky těchto účtů vznikla investiční portfolia, která jsou ve správě Ministerstva financí a svým charakterem představují portfolia s držbou do splatnosti.

Investování zůstatků jaderného účtu, jaderné portfolio, provádí Ministerstvo financí v rámci státních finančních aktiv na základě ustanovení § 116 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Investování zůstatků zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu, důchodové portfolio, je oprávněno provádět Ministerstvo financí v rámci státních finančních aktiv na základě ustanovení § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zůstatky na jaderném účtu jsou investovány konzervativně do domácích státních dluhopisů prostřednictvím přímých nákupů anebo prostřednictvím reverzních repo operací, kde kolaterálem jsou poukázky České národní banky, případně státní pokladniční poukázky. Výnosy z investování jsou příjmem rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv. Kumulované prostředky těchto portfolií v budoucnu budou krýt část účelových výdajů státního rozpočtu na nakládání s radioaktivními odpady a na důchodovou reformu. Současně je na tomto účtu realizován výnos z titulu poksytování zápůjčních facilit ve formě repo operací.

Příjmy jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu jsou příjmem rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv. Kumulované prostředky těchto portfolií jsou určeny ke krytí části účelových výdajů státního rozpočtu na nakládání s radioaktivními odpady a na důchodovou reformu.

Doporučované

Nejčtenější