Novinky

Spořicí státní dluhopisy

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
 • Státní dluhopisy
 • Lidé MF
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Tisková konference
 • Emise dluhopisů
 • Videoblog
 • Dluhopisy
 • Záznamy tiskové konference
 • Veřejný sektor
 • Prodej dluhopisů
 • Dluhopisový program
 • Emise státních spořicích dluhopisů
Aktualizováno 3. 9. 2018
 • Doplnění - informace vydávané MF k tématu spořicích státních dluhopisů - Jarní emise 2013
 • Doplnění - informace vydávané MF k tématu spořicích státních dluhopisů - Vánoční emise 2013
 • Aktualizace textu, doplnění - Informace pro notáře

Průvodní informace vydávané Ministerstvem financí k tématu spořicích státních dluhopisů.

Internetové stránky dostupné přes www.sporicidluhopisycr.cz přinášejí zevrubné informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření. Na uvedené adrese jsou zveřejněny všechny nejaktuálněji publikované informace k problematice spořicích státních dluhopisů:

veškeré odkazy vedou na externí web

Aktuality

O dluhopisech

Jak investovat

Užitečné

Informace pro notáře

Předpisy

Kontakty

Současně je umožněn také standardní přístup přes portál Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější