Novinky

Úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Řízení státního dluhu
 • Státní dluh
 • Dlouhodobé úrokové sazby
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Veřejný sektor
 • Domácí dluh
 • SDD
 • SPP
 • Úrokové náklady
Aktualizováno 12. 2. 2021 16:00
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2012
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2013
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2014
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2015
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2016
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2017
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2018
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2019
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Úrokové výdaje za rok 2020

hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté
mld Kč 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Domácí dluh 31,27 31,27  32,14 32,14   33,09  33,09        
v tom:                    
SPP 0,27 0,27  0,02 0,02   0,92  0,92        
SSD 1,20 1,20  0,17 0,17   0,33  0,33        
SDD vydané na domácím trhu 32,09 32,09  35,72 35,72   33,73  33,73        
Krátkodobé půjčky -2,29 -2,29  -3,76 -3,76   -1,90  -1,90        
Zahraniční dluh 9,34 9,34  7,26 7,26   6,88  6,88        
Platební účty 0,00 0,00  0,00 0,00   0,00  0,00        
Realizované kurzové rozdíly 1) - -  -  -  -        
Celkem 40,62 40,62  39,40 39,40   39,97  39,97        
 
hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté
mld Kč 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017
Domácí dluh 43,76 37,04 42,54 35,33 42,78 34,88 30,51 30,51 32,12 30,07
v tom:
SPP 0,21 0,21 0,08 0,08 0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,37 -0,71
SSD 0,49 0,49 0,91 0,91 2,11 2,11 3,07 3,07 1,78 1,79
SDD vydané na domácím trhu 43,06 36,51 41,55 34,58 40,65 32,90 27,60 27,60 31,01 29,32
Krátkodobé půjčky 0,00 -0,17 0,00 -0,24 0,00 -0,11 -0,13 -0,13 -0,30 -0,34
Zahraniční dluh 13,75 13,53 13,16 12,96 10,22 10,20 9,87 9,87 7,70 9,36
Platební účty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizované kurzové rozdíly 1) - - - - - - - - - -
Celkem 57,52 50,56 55,69 48,29 52,99 45,08 40,38 40,38 39,81 39,43
hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté hrubé čisté
mld Kč 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012
Úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu 1993 – 2020
Domácí dluh 37,73 31,68 41,81 35,34 37,68 25,34 44,29 34,25 43,98 30,74
v tom:
SPP 2,20 2,20 1,72 1,72 1,50 1,50 1,94 1,94 1,18 1,18
SSD - - - - - - 0,19 0,19 0,58 0,58
SDD vydané na domácím trhu 35,52 33,16 40,09 35,40 36,17 24,45 42,15 32,76 42,22 29,85
Krátkodobé půjčky 0,01 -3,67 0,00 -1,78 0,00 -0,62 0,01 -0,64 0,01 -0,86
Zahraniční dluh 6,87 5,89 10,19 9,02 10,84 10,36 11,19 10,73 12,76 10,33
Platební účty - - - - 0,00 -0,07 0,00 -0,01 - -0,02
Realizované kurzové rozdíly 1) 0,00 -0,06 0,72 -0,24 - -0,01 - - - -
Celkem 44,60 37,51 52,72 44,12 48,52 35,62 55,48 44,97 56,74 41,06

1) Počínaje rokem 2008 v sobě úrokové náklady státního dluhu zahrnují též složku realizovaných kurzových rozdílů (ztrát a zisků)

mld Kč 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Domácí dluh 10,74 9,74 9,41 11,69 15,64 17,28 15,21 16,81 16,54 18,30 20,92 26,07 22,95 28,17 29,50
z toho:
SPP 1,24 2,19 3,21 7,01 11,10 11,00 7,15 8,52 8,74 6,68 4,09 4,23 2,71 2,80 1,77
SDD 1,57 2,21 3,10 4,07 4,48 6,28 8,06 8,29 7,79 11,62 16,84 21,84 20,24 25,37 27,74
Krátkodobé půjčky - - - - - - - - - - - - - 0,00 -0,01
Zahraniční dluh 4,32 3,94 3,85 2,35 1,95 1,27 0,90 0,57 0,45 0,33 0,41 0,69 2,38 3,34 4,48
Celkem 15,07 13,68 13,27 14,04 17,59 18,54 16,10 17,38 16,99 18,63 21,33 26,76 25,33 31,51 33,98

Nejčtenější