Novinky

Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Řízení státního dluhu
 • Státní dluh
 • Dlouhodobé úrokové sazby
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Veřejný sektor
 • Domácí dluh
 • SDD
 • SPP
 • Úrokové náklady
Aktualizováno 4. 1. 2023 14:00
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2012
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2013
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2014
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2015
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2016
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2017
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2018
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Náklady státního dluhu za rok 2019
 • Aktualizace Tabulky - Dluhová statistika - Úrokové výdaje za rok 2020
 • Aktualizace ročních statistik týkající se výdajů na obsluhu státního dluhu
 • Aktualizace ročních statistik týkající se výdajů na obsluhu státního dluhu

ČISTÉ Výdaje na obsluhu státního dluhu
mld Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úrokové výdaje 37,53 44,13 35,62 44,97 41,06 50,56 48,29 45,08 40,38 39,43 40,62 39,40 39,97 42,00 49,46
Z toho:                              
  Státní pokladniční poukázky a ostatní operace na peněžním trhu -1,42 -0,02 0,90 1,31 0,33 0,12 -0,06 -0,06 -0,09 -1,02 -1,71 -3,40 -0,77 -2,34 -18,45
  Přijaté/poskytnuté zápůjčky a platební účty -0,05 -0,04 -0,09 -0,02 -0,03 -0,08 -0,10 -0,06 -0,07 -0,03 -0,31 -0,35 -0,21 0,00 -0,66
  Spořicí státní dluhopisy - - - 0,19 0,58 0,49 0,91 2,11 3,07 1,79 1,20 0,17 0,33 0,92 4,22
  Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu 33,16 35,40 24,45 32,76 29,85 36,51 34,58 32,90 27,60 29,32 32,09 35,72 33,73 39,33 60,14
  Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničním trhu 4,21 7,38 9,21 9,60 9,17 12,83 12,40 9,81 9,51 9,03 8,81 6,44 6,39 4,41 3,11
  Přijaté zápůjčky a úvěry od mezinárodních institucí 1,64 1,42 1,15 1,13 1,16 0,70 0,56 0,39 0,36 0,33 0,54 0,83 0,49 -0,31 1,10
Poplatky 0,13 0,34 0,22 0,15 0,35 0,33 0,20 0,20 0,27 0,34 0,11 0,15 0,17 0,23 0,25
Celkem 37,66 44,47 35,84 45,13 41,40 50,89 48,49 45,28 40,65 39,77 40,73 39,55 40,15 42,23 49,71
mld Kč 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Úrokové výdaje 14,34 13,68 13,27 14,04 17,59 18,54 16,10 17,38 17,61 18,90 21,54 26,77 25,33 31,51 33,98
Z toho:                              
  Státní pokladniční poukázky a ostatní operace na peněžním trhu 1,63 2,19 3,21 7,01 11,10 11,00 7,15 8,52 8,75 6,68 4,09 4,23 2,71 2,80 1,82
  Přijaté/poskytnuté zápůjčky a platební účty 8,66 5,34 3,10 0,60 0,06 - - - - - - - - 0,00 -0,06
  Spořicí státní dluhopisy - - - - - - - - - - - - - - -
  Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu 2,37 2,21 3,10 4,07 4,48 6,28 8,06 8,29 7,79 11,62 16,84 21,84 20,24 25,37 27,74
  Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničním trhu - - - - - - - - - - - 0,37 1,91 2,65 3,38
  Přijaté zápůjčky a úvěry od mezinárodních institucí 1,68 3,94 3,85 2,35 1,95 1,27 0,90 0,57 1,07 0,60 0,62 0,33 0,47 0,70 1,10
Poplatky 0,07 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,07 0,10 0,09 0,15
Celkem 14,42 13,72 13,33 14,08 17,65 18,57 16,12 17,41 17,65 18,95 21,63 26,83 25,43 31,61 34,13

Pozn. Mezi lety 2001 až 2010 v sobě úrokové náklady státního dluhu zahrnují též složku realizovaných kurzových rozdílů (ztrát a zisků)

Doporučované

Nejčtenější