Novinky

Základní informace

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

 • Sekundární trh
 • Státní dluhopisy
 • Systém MTS
 • Veřejný sektor
 • Benchmarková emise
Aktualizováno 11. 1. 2018
 • Tab. č. 1 - Přidaný sloupec splatnostní koš a přidaná Tab.č. 2 - Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
 • Aktualizace tabulky Benchmarkových emisí – rozhodnutí Výboru MTS CR
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Publikace Annex - Czech Republic - as of 05.06.2014
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS a Publikace Annex
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS

Ke dni 1. července 2011 byla technicky implementována elektronická platforma MTS Czech Republic pro sekundární trh korunových státních dluhopisů. Pilotní provoz této platformy byl zahájen dne 11. července 2011 na období do 30. září 2011 a počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011 byl zahájen ostrý provoz spočívající v plnění kotačních povinností  primárních dealerů v souvislosti s podpisem Dohody o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky. Základní principy obchodování na sekundárním trhu prostřednictvím platformy MTS CR jsou definovány Přílohou MTS Czech Republic (Annex - Czech Republic - effective as of 4.1.2016 (.PDF, 353 kB)), která se vztahuje k obecným pravidlům MTS trhů (General MTS Domestic Market Rules (.PDF, 260 kB)).

Obchodní platforma MTS jako nejvíce rozšířená platforma tohoto druhu v Evropě má za cíl zvýšit likviditu a transparentnost na sekundárním trhu českých státních dluhopisů. Platforma MTS zároveň poskytuje reálné ceny kotovaných státních dluhopisů v reálném čase a tím umožňuje nezpochybnitelné monitorování chování tržních účastníků jako podklad pro následné hodnocení jejich výkonnosti.

Členství v systému MTS a aktivní tvorba sekundárního trhu je dle definovaných pravidel jednou z hlavních podmínek pro zařazení do skupiny primárních dealerů, kteří dále vystupují jako tvůrci trhu a mají exkluzivní přístup do primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu jako jsou zpětné odkupy, výměny dluhopisů, přímé sekundární prodeje, půjčování dluhopisů nebo repo operace. 

Informace o aktualizaci seznamu povinně kotovaných dluhopisů na MTS

Od 1. ledna 2018 dochází k aktualizaci počtu povinně kotovaných státních dluhopisů České republiky na elektronické platformě MTS Czech Republic pro primární dealery českých státních dluhopisů. Od tohoto data má Ministerstvo financí povinně kotovaných 12 emisí státních dluhopisů na elektronické platformě MTS Czech Republic z celkového počtu 24 emisí korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu.

Seznam se zvýšil o dva státní dluhopisy, a to o 100. emisi Státního dluhopisu České republiky, 2017-2027, 0,25 % a o 49. emisi Státního dluhopisu České republiky, 2006-2036, 4,20 %. Z důvodu relativně nízké nominální hodnoty v oběhu a dlouhé doby do splatnosti byla po vzájemné dohodě s primárními dealery stanovena povinně kotovaná nominální hodnota u 49. emise Státního dluhopisu České republiky, 2006-2036, 4,20 % ve výši 10 mil. Kč.

Z důvodu krátké zbytkové splatnosti byly ze seznamu vyloučeny 41. emise Státního dluhopisu České republiky, 2003-2018, 4,60 % a 56. emise Státního dluhopisu České republiky, 2009-2019, 5,00 %.

Číslo emise Název emise ISIN Kupon Datum emise Datum splatnosti Splatnostní koš 
Seznam povinně kotovaných státních dluhopisů na MTS Czech Republic platný od 1. ledna 2018 (Benchmarkové emise)
76. emise ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 1,50 14.01.2013 29.10.2019 A
91. emise ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 VAR 09.06.2014 09.12.2020 A
61. emise ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3,85 29.11.2010 29.09.2021 B
52. emise ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 4,70 18.06.2007 12.09.2022 B
97. emise ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0,45 25.09.2015 25.10.2023 B
58. emise ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 5,70 25.05.2009 25.05.2024 B
89. emise ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 2,40 17.03.2014 17.09.2025 C
95. emise ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1,00 26.06.2015 26.06.2026 C
100. emise ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 0,25 10.02.2017 10.02.2027 C
78. emise ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 2,50 25.02.2013 25.08.2028 C
94. emise ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 0,95 15.05.2015 15.05.2030 C
49. emise ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 4,20 04.12.2006 04.12.2036 D

Splatnostní koše Doba do splatnosti Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
A 1,25 - 3,5 let 50 mil. Kč
B 3,5 - 6,5 let 50 mil. Kč
C 6,5 - 13,5 let 40 mil. Kč
D více než 13,5 let 30 mil. Kč

Doporučované

Nejčtenější