Novinky

Transakce na peněžním trhu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Veřejný sektor
  • Souhrnný účet
  • Řízení likvidity

Řízení likvidity státní pokladny je doprovázeno realizací transakcí zejména na peněžním trhu. Jedná se v první řadě o reverzní repo operace splatné většinou do 14 dnů s použitím finančního zajištění ve formě poukázek České národní banky a státních dluhopisů. Dále jsou též realizovány krátkodobé investice formou depo operací. V případě krátkodobého nedostatku peněžních prostředků mohou být realizovány zápůjčky formou repo či depo operací. Od roku 2015 jsou součástí operací prováděných v rámci řízení likvidity rovněž devizové swapy mezi měnami, v nichž jsou vedeny jednotlivé souhrnné účty státní pokladny. Ministerstvo financí je také oprávněno poskytovat vybraným majitelům účtů, jejichž zůstatky spadají pod souhrnné účty státní pokladny, zápůjčky a úvěry.

Doporučované

Nejčtenější