Novinky

Peněžní plnění nahrazující úrok

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Likvidita
  • Řízení likvidity
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová pravidla
Aktualizováno 1. 7. 2020 12:00

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Obdobné peněžní plnění nahrazující úrok může Ministerstvo financí sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 17 a 18 rozpočtových pravidel, pokud se s těmito majiteli účtů dohodne na uložení peněžních prostředků na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Ministerstvo financí stanoví výši peněžního plnění nahrazujícího úrok ve formě ročních procentuálních sazeb pro jednotlivé typy účtů podřízených státní pokladně oznámením na svých internetových stránkách.

Běžné účty

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro běžné účty stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

 

Platnost Sazba (p. a.)
Pro běžné účty vedené v CZK
1. 3. 2014 - doposud 0,00 %
1. 1. 2013 - 28. 2. 2014 0,05 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro běžné účty vedené v EUR
2. 4. 2013 - doposud 0,00 %

 

Termínované vklady

Podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel se majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 až 18 rozpočtových pravidel mohou za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny s Ministerstvem financí dohodnout, že peněžní prostředky ponechají uloženy na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu (také jen „termínovaný vklad“).

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

 

Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
3 měsíců
1. 7. 2020 - doposud 0,06 %
2. 1. 2020 - 30. 6. 2020 0,25 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
6 měsíců
1. 7. 2020 - doposud 0,13 %
1. 11. 2019 - 30. 6. 2020 0,50 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
9 měsíců
1. 7. 2020 - doposud 0,19 %
2. 1. 2020 - 30. 6. 2020 0,75 %
Platnost  Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
12 měsíců
1. 7. 2020 - doposud 0,25 %
1. 11. 2019 - 30. 6. 2020 1,00 %

 

Za účelem ukládání termínovaných vkladů zřídí Česká národní banka majiteli účtu podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 až 18 rozpočtových pravidel na základě jeho žádosti účet pro termínované vklady. Vzorová smlouva o účtu pro termínované vklady je dostupná na internetových stránkách ČNB.

Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok, které jsou platné v den zřízení termínovaného vkladu, jsou neměnné pro celé jedno období termínovaného vkladu. Peněžní plnění nahrazující úrok poskytne Ministerstvo financí majiteli účtu při splatnosti termínovaného vkladu.

Během doby uložení termínovaného vkladu na účtu pro termínované vklady není možné termínovaný vklad navyšovat.

Termínovaný vklad je možné kdykoliv předčasně ukončit. V takovém případě je výše sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok 0,00 % p. a., bez ohledu na délku trvání vkladu.

Doporučované

Nejčtenější