Novinky

Žádost o souhlas Ministerstva financí

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Řízení likvidity
  • Žádost
  • Formulář
  • Státní pokladna
  • Likvidita
  • Souhrnný účet
  • Veřejný sektor

Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů jsou majitelé účtů uvedení v tomto zákoně povinni informovat Ministerstvo financí o počtu účtů vedených u bank nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky (dále také jen „ČNB“). Po uplynutí zákonem stanovené lhůty lze účty mimo Českou národní banku vést pouze se souhlasem Ministerstva financí.

Formulář Žádosti je dostupný ke stažení na této stránce.

Vyplněné a podepsané Žádosti zasílejte, prosím, na níže uvedenou adresu Ministerstva financí, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod Žádosti.

Ministerstvo financí
odbor 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
Letenská 15
118 10 Praha 1

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější