Novinky

Platební karty České národní banky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Řízení likvidity
Aktualizováno 4. 7. 2019

Ministerstvo financí informuje o funkčnosti plánovaného systému vydávání platebních karet od 1. ledna 2017

Ministerstvo financí eviduje v souladu se zákonem č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů velké množství žádostí o povolení výjimek k vedení účtů u jiných bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb než je Česká národní banka, které souvisejí s potřebou používání platebních karet.

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka od 1. ledna 2017 uvedla plně do provozu systém vydávání platebních karet k účtům u ní vedených, jsou všechny žádosti o povolení výjimek k vedení účtů, které souvisejí s používáním platebních karet u jiných bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb než je Česká národní banka, neodůvodněné.

Bližší informace a podmínky pro vydávání a používání platebních karet České národní banky jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky (Služby pro klienty, ceník) , kde je současně uveřejněna Část XII. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky týkající se platebních karet pro právnické osoby.

Na téže stránce jsou rovněž pod odkazem (Tiskopisy) k dispozici formuláře ve formátu PDF pro Stanovení kontaktních osob a Žádost o poskytnutí debetní karty spolu s vysvětlivkami k vyplnění.

Doporučované

Nejčtenější