Novinky

Platební karty

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Řízení likvidity
Aktualizováno 1. 11. 2019

Platební karty České národní banky

Od 1. ledna 2017 byl za účelem zkvalitnění platebních služeb poskytovaných klientům státní pokladny zaveden Českou národní bankou ve spolupráci s Ministerstvem financí systém vydávání platebních karet k účtům u ní vedených. Od výše zmíněného data tak odpadl důvod pro většinu žádostí o udělení souhlasu Ministerstva financí s vedením účtů u obchodních bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, které souvisejí s používáním platebních karet, díky čemuž došlo k další konsolidaci peněžních prostředků na účtech podřízených státní pokladně.

Bližší informace a podmínky pro vydávání a používání platebních karet České národní banky jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky (Služby pro klienty, ceník), kde je současně uveřejněna Část XII. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky týkající se platebních karet pro právnické osoby[1].

Na výše uvedené stránce jsou pod odkazem (Tiskopisy) k dispozici formuláře ve formátu PDF pro žádost o poskytnutí debetní karty a stanovení kontaktních osob společně s informacemi pro jejich správné vyplnění.

Platební brány a terminály

K účtům vedeným pod souhrnným účtem státní pokladny u České národní banky lze zřídit taktéž platební bránu nebo platební terminál. Tuto funkcionalitu však nenabízí přímo Česká národní banka. Vzhledem k tomu, že pronájem platební brány a platebního terminálu není vázán na nutnost vést účet u stejného poskytovatele, který jej provozuje, lze tuto službu sjednat u obchodních bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a tuto platební bránu nebo terminál technicky provázat s účtem v České národní bance. Peněžní prostředky získané touto cestou tak budou připsány přímo na účet u České národní banky.

Česká národní banka při použití těchto služeb nevystupuje ani jako třetí strana, a proto ji není potřeba v této záležitosti informovat.

Ministerstvo financí nehradí poplatky související s pronájmem a provozem platební brány a platebního terminálu.[1]Dle § 33 odst. 7 zákona 218/2000 Sb. jsou úhrady za bankovní služby u účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 10 a 15 výdajem státního rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější