Novinky

Legislativní rámec

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Souhrnný účet
  • Řízení likvidity

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2001, byl zřízen korunový souhrnný účet státní pokladny, jakožto základní technický nástroj efektivnějšího řízení likvidity státní pokladny a financování v průběhu roku.

Souhrnné účty státní pokladny vede ze zákona na smluvním základě Česká národní banka, která je platebním agentem vlády a majitelé účtů, jejichž zůstatky jsou zákonem určeny jako peněžní prostředky státní pokladny, jsou formálně smluvními klienty České národní banky. Saldo jednotlivých souhrnných účtů státní pokladny nesmí být záporné.

Zavedení souhrnných účtů státní pokladny umožnilo:

  • možnost zapojení všech peněžních prostředků na účtech podřízených těmto účtům do řízení státního dluhu,
  • efektivnější plánování výpůjčních operací státu s pozitivním dopadem na úrokové výdaje státního rozpočtu,
  • snížení likviditního a refinančního rizika státu.

Doporučované

Nejčtenější