Novinky

Žádost o zřízení a vedení účtu u České národní banky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Souhrnný účet
  • Řízení likvidity
Aktualizováno 1. 11. 2019

Na základě § 3 písm. h) bodu 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, lze zřídit a vést účty dalších právnických osob u České národní banky podřízené státní pokladně pouze se souhlasem Ministerstva financí.

Žádost o zřízení a vedení účtu u ČNB je potřeba doručit na adresu Ministerstva financí sekce Veřejné rozpočty nebo datovou schránkou Ministerstva financí:    xzeaauv

Do žádosti je potřeba uvést odůvodnění žádosti, měnu požadovaného účtu, očekávaný objem peněžních prostředků na požadovaném účtu a v případě zřízení účtu za účelem přijetí dotace specifikace poskytovatele této dotace s doložením nároku na dotaci. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem, který je uveden v obchodním rejstříku a má právo jednat a podepisovat samostatně. V případě zaslání žádosti datovou schránkou musí být žádost opatřena digitálním podpisem.

 

Doporučované

Nejčtenější