Novinky

Souhlas MF s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Řízení likvidity
  • Žádost
  • Formulář
  • Státní pokladna
  • Likvidita
  • Souhrnný účet
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 10. 6. 2020
  • Aktualizace - Formulář pro informování o zůstatcích

Žádost o souhlas Ministerstva financí s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb

V souladu s přechodnými ustanoveními zavedenými zákonem č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, účty příspěvkových organizací, státní organizace Správy železniční dopravní cesty a Všeobecné zdravotní pojišťovny, resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a svazů zdravotních pojišťoven vedených u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, které nebylo možné zrušit a převést peněžní prostředky do České národní banky do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být vedeny u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb pouze se souhlasem Ministerstva financí a to pouze do odpadnutí důvodu, pro který nebylo účet možné zrušit.

Dokumenty ke stažení

 

Informační povinnost

Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky a zrušení účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb jsou jejich majitelé dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni přecházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější