Novinky

Formuláře a žádosti

Informace a formuláře k Žádosti o zřízení a vedení účtu u České národní banky a Žádosti o souhlas Ministerstva financí s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a k informační povinnosti vztahující se k účtům vedených mimo Českou národní banku.

ilustrace