Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Střednědobý výhled
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017.

V roce 2017 se očekává stabilizace státního dluhu vůči HDP, poté co v roce 2016 ve srovnání s rokem 2013 došlo k jeho poklesu o 6,8 procentního bodu na 34,3 % HDP, což je nejméně od roku 2010. Celková potřeba financování v roce 2017 je plánována ve výši 290,6 mld. Kč, což je o 58,3 mld. Kč méně než činil střednědobý výhled z loňského roku. Za tímto poklesem stojí především snížení celkové jmenovité hodnoty státních pokladničních poukázek v oběhu a jejich nahrazení střednědobými státními dluhopisy bez výnosu a provádění výměnných operací se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy na sekundárním trhu s pozitivním dopadem na hospodaření státního rozpočtu a na refinanční riziko portfolia státního dluhu. Program financování na rok 2017 vychází ze schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 60,0 mld. Kč.

Ministerstvo financí plánuje vydávat státní dluhopisy převážně ve splatnostech do 10 let. Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu je plánována v celkové jmenovité hodnotě minimálně ve výši 150,0 mld. Kč.

Uveřejněná Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 obsahuje základní rámec realizace financování státu a stanovuje výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2017 a pro střednědobý výhled.

Co se týče výdajů na obsluhu státního dluhu, v roce 2016 bylo dosaženo meziročního poklesu úrokových výdajů o cca 4,7 mld. Kč poté, co v roce 2015 byl zaznamenán pokles o 3,2 mld. Kč a v roce 2014 pokles o 2,3 mld. Kč. Úrokové výdaje tak byly v roce 2016 nejnižší od roku 2010. To vše přispívá k lepšímu hospodaření státního rozpočtu. Pro rok 2017 je očekáváná výše výdajů přibližně na úrovni rozpočtovaných.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2017 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí s možností provádění také čtvrtletních aktualizací.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější