Novinky

2005

Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2005.

ilustrace

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2005

Ministr financí rozhodl dne 11. listopadu 2004 o struktuře a způsobu financování výpůjčních potřeb centrální vlády v rozpočtovém roce 2005 a schválil základní absolutní a relativní limity pro emisní činnost na domácím a zahraničním trhu a pro aktivní řízení dluhového portfolia státu. Takto vymezený operační rámec v podobě předkládané Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2005 přispívá k transparentnější implementaci dluhové politiky a umožňuje flexibilnější působení ministerstva na finančním trhu za účelem aktivního zajištění finančních potřeb vlády a dosažení stanovených strategických cílů politiky řízení státního dluhu.