Novinky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF
  • Dluhové portfólio
  • Státní dluh

Stabilizovaný vývoj státního dluhu

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016, uveřejněné dne 18. prosince 2015, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2015 do prvního čtvrtletí roku 2016.

Ministerstvo financí pokračovalo v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016 ve využívání mimořádné situace na finančních trzích a realizovalo prodeje státních dluhopisů za záporný výnos v celkové jmenovité hodnotě 55,8 mld. Kč, čímž došlo k inkasování mimořádných příjmů státního rozpočtu ve výši 100,2 mil. Kč. Krátkodobým důsledkem tohoto racionálního přístupu byl mezičtvrtletní nárůst státního dluhu ve výši 21,7 mld. Kč oproti konci roku 2015 a ve srovnání s koncem roku 2013 je státní dluh vyšší o 11,4 mld. Kč. „Nevyužít stavu, kdy jsou věřitelé ochotni za to, že státu půjčují, platit, by bylo velkou chybou,“ vysvětlil ministr financí Andrej Babiš. Pro hodnocení trendového vývoje zadluženosti státu není přitom podstatný vývoj státního dluhu v jednotlivých měsících, jelikož je zatížen mimo jiné splátkami v průběhu roku, kdy v letošním roce je jich většina koncentrována až do druhého pololetí.

Celkové příjmy z investiční činnosti v rámci řízení likvidity státní pokladny se zahrnutím mimořádných příjmů státního rozpočtu z prodeje státních dluhopisů se záporným výnosem dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2016 celkové výše 156,3 mil. Kč, což představuje nárůst o 456 % oproti prvnímu čtvrtletí předchozího roku a jedná se o 43,5 % větší příjmy než za celý rok 2013. Využívání rozpočtově mimořádně výhodných podmínek na finančních trzích i za cenu krátkodobého nárůstu absolutní výše státního dluhu a zároveň efektivní předfinancování budoucích letošních splátek státních dluhopisů je plně v souladu se Strategií vyhlášenou pro rok 2016 a s konzistentní komunikací v této oblasti s účastníky finančního trhu a veřejností.

Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bez výnosu prodaných na primárním trhu v prvním čtvrtletí roku 2016 činila 38,1 mld. Kč, tj. 58,8 % z celkové hrubé emise na primárním trhu ve výši 64,9 mld. Kč nebude spojeno s žádnými úrokovými výdaji státního rozpočtu. Přitom celková čistá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v prvním čtvrtletí roku 2016 činila 28,6 mld. Kč, což je o 11,7 mld. Kč méně než v prvním čtvrtletí loňského roku.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější