Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Státní dluh
  • Řízení státního dluhu
  • Střednědobý výhled
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020.

Ministerstvo nadále pokračuje ve stabilizaci absolutní hodnoty státního dluhu, resp. snižování jeho podílu na HDP, když ke konci roku 2019 je odhadován pokles o 11,6 p. b. oproti roku 2013 na úroveň 29,4 % HDP, což je nejnižší hodnota podílu státního dluhu na HDP za posledních deset let, přičemž v roce 2020 je očekáváno zachování tohoto trendu. Pro rok 2020 činí plánovaná výše potřeby financování 271,1 mld. Kč, včetně schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 40 mld. Kč, což je o přibližně 60 mld. nižší potřeba financování oproti její plánované výši pro letošní rok.

Potřebu financování v roce 2020 plánuje Ministerstvo pokrýt emisemi střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně, a to na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě minimálně 120 mld. Kč. V závislosti na vývoji na finančních trzích a měnově-politické situaci se plánuje na domácím trhu vydání nových emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně se splatností od roku 2024. Zároveň dojde ke stabilizaci počtu benchmarkových emisí státních dluhopisů denominovaných v domácí měně na hodnotě 20.

V případě zachování výhodných podmínek v podobě záporných či nulových výnosů na eurovém dluhopisovém trhu a zájmu primárních dealerů a dealerů plánuje Ministerstvo pro úplné či částečné refinancování eurové potřeby financování vydat nové emise státního eurodluhopisu na domácím trhu pod českým právem a bude pokračovat v realizaci dalších kroků za účelem rozvoje a zatraktivnění této formy financování pro mezinárodní investory.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2020 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější