Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Střednědobý výhled

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019.

Ministerstvo nadále pokračuje ve stabilizaci absolutní hodnoty státního dluhu, resp. snižování jeho podílu na HDP, když ke konci roku 2018 je odhadován pokles o 10,4 p. b. oproti roku 2013 na úroveň 30,7 % HDP, přičemž v roce 2019 je očekáváno zachování tohoto trendu.

Celková potřeba financování v roce 2019 klesne o 17,4 mld. Kč oproti střednědobému výhledu z prosince 2017 a činí 331,2 mld. Kč, včetně schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 40 mld. Kč. Tuto potřebu plánuje Ministerstvo pokrýt emisemi především fixně úročených střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů s delší dobou do splatnosti, a to zejména na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě minimálně 150 mld. Kč. Potřeba financování ve střednědobém výhledu postupně klesá, a to jak v absolutní hodnotě, tak ve vztahu k HDP, když pro rok 2021 je očekáván pokles až na 4,0 % HDP, což má pozitivní dopad na refinanční a úrokové riziko dluhového portfolia.

Ministerstvo pro rok 2019 otevřelo přímý distribuční kanál prodeje státních dluhopisů určených pro fyzické osoby a nabízí tak občanům možnost konzervativní, téměř bezrizikové investice s výnosem odpovídající současné situaci na domácím dluhopisovém trhu. Během pilotní fáze v prvním pololetí roku 2019 bude možné upsat tyto dluhopisy každý den v rámci upisovacích období, která na sebe navazují, přičemž emise budou vydávány čtvrtletně ve stanovených intervalech.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2019 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí s možností provádění také čtvrtletních aktualizací. 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější