Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR

Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2012 a 2013, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2012 a 2013 a s aktuálním Fiskálním výhledem České republiky z října 2010.

Doporučované

Nejčtenější