Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2006

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR

Strategie vychází a je konzistentní s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2007 a 2008, Střednědobými výdajovými rámci na léta 2007 a 2008, s interním Rámcovým plánem emisí státních dluhopisů na léta 2006 až 2008 a s Konvergenčním programem České republiky 2005.

Doporučované

Nejčtenější