Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu

Strategie financování a řízení státního dluhu ČR.

ilustrace

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 – aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 – aktualizace na 2. pololetí je v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, včetně vládou schváleného rozpočtu na rok 2017, vládou schváleného střednědobého výhledu do roku 2018 a Makroekonomickou predikcí České republiky z dubna 2016.

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 je v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, včetně střednědobého výhledu do roku 2018, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2015 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2015.

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30. 6.

  • Ministerstvo financí předkládá k datu 30. června 2013 revizi Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013, která reviduje zejména výši plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády a základní parametry programu financování v roce 2013. Ministerstvo si v rámci Strategie zveřejněné dne 12. 12. 2012 (č.j.: MF–117380/2012/20) explicitně vyhradilo možnost její Revize v případě schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, která nabyla účinnosti k datu 1. ledna 2013. Tato Revize je založena na předpokladu, že výše deficitu státního rozpočtu v roce 2013 nepřekročí a bude se blížit rozpočtované výši 100,0 mld. Kč.