Novinky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2018

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF
  • Dluhové portfólio
  • Finanční trh

Ministerstvo financí v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 z velké části předfinancovalo splátku Dluhopisu České republiky, 2003 - 2018, 4,60 % v celkové jmenovité hodnotě 74,4 mld. Kč. Vysoká kupónová sazba tohoto státního dluhopisu tak každoročně zatěžovala státní rozpočet výdajem ve výši 3,4 mld. Kč. Ministerstvo efektivně plánovanou emisní činností střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v druhém čtvrtletí tak získalo téměř 90 % peněžních prostředků potřebných na tuto splátku, a to za průměrný výnos cca 1,95 % p. a. Tento úrokový diferenciál tak představuje každoroční úsporu ve státním rozpočtu počínaje rokem 2019 ve výši přibližně 2,2 mld. Kč

Dále Ministerstvo v průběhu prvního pololetí roku 2018 využívalo příznivých podmínek na peněžním trhu, kdy výnosy státních dluhopisů na nejkratším konci výnosové křivky se nacházely níže než stanovená základní měnověpolitická úroková sazba České národní banky a prodalo státní pokladniční poukázky v celkové jmenovité hodnotě 174,5 mld. Kč. Přijaté peněžní prostředky z těchto operací pak následně investovalo v rámci korunových repo a depo operací s pozitivním dopadem na státní rozpočet. Dodatečné čisté příjmy z těchto operací činily 109,4 mil. Kč v akruálním vyjádření.

Výše státního dluhu na konci prvního pololetí je meziročně nižší o 75,3 mld. Kč. Pohyb nominální výše státního dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je zcela běžný jev způsobený například nesouladem rozložení většího množství aukčních dnů oproti několika splátkám státních dluhopisů v průběhu roku a nijak nevypovídá o trendu zadlužování země.

Ministerstvo financí průběžně reaguje na situaci na finančních trzích a společně s efektivním řízením státního dluhu a disponibilní likvidity státní poklady celková míra zadlužení dlouhodobě klesá, pokles dluhu v poměru k HDP očekává Ministerstvo financí i letos.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější