Novinky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF
  • Dluhové portfólio
  • Státní dluh

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016 uveřejněné dne 18. prosince 2015 a ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016 – aktualizace na 2. pololetí uveřejněné dne 24. června 2016, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2015 do třetího čtvrtletí roku 2016.

V průběhu třetího čtvrtletí roku 2016 poklesla absolutní výše státního dluhu o 31,2 mld. Kč, což představuje snížení státního dluhu v prvních třech čtvrtletích o 12,9 mld. Kč na úroveň 1 660,1 mld. Kč. Tento pokles byl umožněn efektivním řízením disponibilní likvidity státní pokladny i výsledkem hospodaření státního rozpočtu, který ke konci třetího čtvrtletí roku 2016 dosáhl nejvyššího přebytku od roku 1993. Ministerstvo nadále využívalo příznivé situace na finančních trzích, kdy střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy s relativně krátkou dobou do splatnosti dosahovaly záporných výnosů. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2016 činil podíl státního dluhu, se kterým nejsou spojeny žádné úrokové výdaje, resp. jsou z něho realizovány čisté úrokové příjmy, 10,1 %, tj. v absolutním vyjádření dosáhl tento dluh výše 166,9 mld. Kč.

Ministerstvo vydávalo a prodávalo především střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy na domácím trhu. Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů realizovaná na primárním trhu prostřednictvím osmi aukcí ve třech aukčních dnech činila 38,6 mld. Kč. Jednalo se o znovuotevírané emise již vydaných státních dluhopisů České republiky, mezi kterými byly prodávány rovněž emise státních dluhopisů bez výnosu se splatností v červenci 2019, jejichž celková hrubá emise ve třetím čtvrtletí roku 2016 činila 19,8 mld. Kč, tj. 51,3 % celkové hrubé emise ve třetím čtvrtletí na primárním trhu nebude spojeno s žádnými úrokovými výdaji státního rozpočtu. Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v prvních třech čtvrtletí činila 130,2 mld. Kč, z čehož 75,3 mld. Kč, resp. 57,8 % představovaly dluhopisy bez výnosu.

Prodejem státních dluhopisů za záporný výnos ve třetím čtvrtletí roku 2016 získalo Ministerstvo dodatečné čisté příjmy do státního rozpočtu ve výši 138,5 mil. Kč. Celkové čisté příjmy z řízení likvidity státní pokladny a prodeje státních dluhopisů za záporný výnos v prvních třech čtvrtletích dosáhly 371,2 mil. Kč, což je o 120 % více než ve stejném období předchozího roku.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější