Novinky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF
  • Dluhové portfólio
  • Státní dluh

Ministerstvo financí nadále pokračuje ve využívání mimořádně dobré situace na finančních trzích. Prodejem státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 91,4 mld. Kč za záporný výnos v aukcích konaných v prvním pololetí roku 2016 získalo dodatečné příjmy do státního rozpočtu ve výši 133,4 mil. Kč. Celkové příjmy z řízení likvidity státní pokladny a prodeje státních dluhopisů za záporný výnos v prvním pololetí dosáhly 210,9 mil. Kč, což je o 296 % více než ve stejném období předchozího roku.

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2016 byl zaznamenán pokles absolutní výše státního dluhu o 3,4 mld. Kč na 1 691,3 mld. Kč. V případě, že by Ministerstvo této mimořádné situace nevyužilo, a neprodávalo by střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy bez výnosu se splatnostmi v lednu 2018 a červenci 2019 a státní pokladniční poukázky se splatností v roce 2016, činil by pokles státního dluhu až 32,5 mld. Kč. Díky zvolené strategii jsme ke konci druhého čtvrtletí roku 2016 docílili nárůstu podílu státního dluhu, se kterým nejsou spojeny žádné úrokové výdaje, o 1,5 procentního bodu z 8,8 % ke konci prvního čtvrtletí roku 2016 na 10,3 % a v absolutním vyjádření dosáhl tento dluh výše 174,1 mld. Kč.

Další pokles se očekává v druhém pololetí roku 2016, ve kterém je soustředěno cca 70 % splátek střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů splatných v roce 2016. Patří sem například plánovaná splátka Státního dluhopisu České republiky, 2013– 2016, 0,50 % splatného 28. července 2016 se jmenovitou hodnotou 27,4 mld. Kč.

Více informací naleznete ve Čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu za 1. pololetí 2016.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější