Novinky

Změna formátu Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
  • Řízení státního dluhu
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF

Z důvodu změny formátu komunikace Ministerstva financí s veřejností, ke které došlo počínaje uveřejněním Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2015, dochází i k úpravě formátu a data uveřejnění Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia, jejíž nejbližší uveřejnění plánovalo Ministerstvo financí dne 23. ledna 2015. Informace obsažené této publikaci budou nově zahrnuty do nově připravované Zprávy o řízení státního dluhu v roce 2014, která bude obsahovat podrobné shrnutí a popis událostí z oblasti řízení státního dluhu v roce 2014, vyhodnocení emisní činnosti státu, vývoje zadluženosti České republiky a souvisejících úrokových výdajů státního rozpočtu, analýzu situace na primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů a plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik dluhového portfolia. Zprávu o řízení státního dluhu v roce 2014 plánuje Ministerstvo financí uveřejnit koncem ledna 2015.

Dosavadní Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia za březen, červen a září příslušného roku budou zachovány v dosavadní podobě s tím, že budou spojeny do jednoho dokumentu s Hodnocením primárních dealerů českých státních dluhopisů za příslušné období a publikovány do konce dubna, července a října (v roce 2015 se uveřejnění plánuje vždy třetí pátek v měsíci následujícím po konci čtvrtletí).

Nejčtenější