Novinky

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2012

oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika
oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika

Vydáno

  • Dluhové portfólio
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF
  • Státní dluh
  • Finanční investování
  • Veřejný sektor

Nárůst čistého státního dluhu činí 16.7 mld. Kč. Nárůst hrubého státního dluhu je způsoben především zvýšením rezervy financování o 96,9 mld. Kč. Ke zvýšení rezervy financování přispěla velkou měrou úspěšná emise 10letých dluhopisů denominovaných v euro v celkové jmenovité hodnotě 2,0 mld. euro.  Dne 11. dubna dojde ke splátce jistiny Dluhopisu České republiky, 2009 – 2012, VAR v celkové jmenovité hodnotě 43,3 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.4. 2012, Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia

Doporučované

Nejčtenější