Novinky

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2012

oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika
oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika

Vydáno

  • Dluhové portfólio
  • Státní dluh
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF
  • Finanční investování
  • Veřejný sektor

V roce 2012 činily čisté výdaje na obsluhu státního dluhu 41,4 mld. Kč. Na snížení hrubých nákladů se podílely zejména výnosy z alikvotních úrokových výnosů a prémií SDD (včetně zahraničních emisí) ve výši 14,2 mld. Kč a též výnosy z finančního investování v rámci řízení likvidity ve výši 0,9 mld. Kč. Hrubé náklady na obsluhu státního dluhu dosáhly 57,1 mld. Kč.

Nejčtenější