Novinky

Přímé úvěry ČR

Informace Ministerstva financí o přímých úvěrech ČR.

ilustrace

Úvěry EIB v ČR

Evropská investiční banka (EIB) (European Investment Bank ) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU.

Úvěry CEB v ČR

Rozvojová banka Rady Evropy - CEB - (Council of Europe Development Bank ), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením.