Novinky

Řízení likvidity státní pokladny

Informace o správě peněžních prostředků a souhrnných účtech státní pokladny, řízení likvidity státu v jednotlivých měnách a souvisejících transakcích na peněžním trhu.

ilustrace

Transakce na peněžním trhu

Informace o investování peněžních prostředků státní pokladny a o dalších operacích na peněžním trhu.

Investiční portfolia

Součástí státních finančních aktiv je jaderný účet a zvláštní účet rezervy důchodového pojištění.