Novinky

Úrokové sazby SDD

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Emise
 • Veřejný sektor
 • SDD
 • Úroková sazba
Aktualizováno 6. 12. 2019
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Stav 3. euroemise - XS0453511577 ke dni 3. 10. 2013
 • Fixace úrokové sazby 55. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Fixace úrokové sazby 3. euroemise
 • Fixace úrokové sazby 63. emise
 • Fixace úrokové sazby 55. emise
 • Vytvořená tabulka pro stanovení úroku 90. emise SDD
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Vytvořená tabulka pro stanovení úroku 91. emise SDD
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise SDD
 • Fixace úrokové sazby 3. euroemise
 • Fixace úrokové sazby 55. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Fixace úrokové sazby 3. euroemise
 • Fixace úrokové sazby 63. emise
 • Fixace úrokové sazby 55. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Fixace úrokové sazby 55. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Fixace úrokové sazby 63. emise
 • Fixace úrokové sazby 55. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 67. emise
 • Fixace úrokové sazby 63. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 63. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 63. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise
 • Fixace úrokové sazby 90. emise
 • Fixace úrokové sazby 91. emise

55. emise - CZ0001002331
57. emise - CZ0001002505
3. euroemise - XS0453511577
63. emise - CZ0001003123
67. emise - CZ0001003438
90. emise - CZ0001004105
91. emise - CZ0001004113

 

55. emise - CZ0001002331 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 22.10.08 27.10.08 4,28 %
2. období 23.04.09 27.04.09 2,63 %
3. období 23.10.09 27.10.09 2,12 %
4. období 23.04.10 27.04.10 1,65 %
5. období 25.10.10 27.10.10 1,54 %
6. období 22.04.11 27.04.11 1,58 %
7. období 25.10.11 27.10.11 1,52 %
8. období 25.04.12 27.04.12 1,52 %
9. období 25.10.12 27.10.12 0,88 %
10. období 25.04.13 27.04.13 0,60 %
11. období 24.10.13 27.10.13 0,56 %
12. období 24.04.14 27.04.14 0,44 %
13. období 23.10.14 27.10.14 0,41 %
14. období 23.04.15 27.04.15 0,38 %
15. období 23.10.15 27.10.15 0,37 %
16. období 25.04.16 27.04.16 0,36 %

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období.

 

57. emise - CZ0001002505 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 15.04.09 20.04.09 3,69 %
2. období 08.10.09 11.10.09 3,16 %
3. období 08.04.10 11.04.10 2,68 %
4. období 07.10.10 11.10.10 2,55 %
5. období 07.04.11 11.04.11 2,56 %
6. období 07.10.11 11.10.11 2,52 %

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů.

3. euroemise - XS0453511577 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 01.10.09 05.10.09 2,017 %
2. období 31.03.10 05.04.10 1,944 %
3. období 01.10.10 05.10.10 2,184 %
4. období 01.04.11 05.04.11 2,556 %
5. období 03.10.11 05.10.11 2,757 %
6. období 03.04.12 05.04.12 2,070 %
7. období 03.10.12 05.10.12 1,432 %
8. období 03.04.13 05.04.13 1,331 %
9. období 03.10.13 07.10.13 1,338 %
10. období 03.04.14 07.04.14 1,423 %
11. období 02.10.14 06.10.14 1,180 %
12. období 01.04.15 06.04.15 1,088 %

Pozn.: Referenční sazbou je 6M EURIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů.

63. emise - CZ0001003123 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 13.04.11 18.04.11 2,48 %
2. období 16.04.12 18.04.12 2,43 %
3. období 16.04.13 18.04.13 1,41 %
4. období 16.04.14 18.04.14 1,20 %
5. období 16.04.15 18.04.15 1,12 %
6. období 14.04.16 18.04.16 1,10 %
7. období 12.04.17 18.04.17 1,10 %
8. období 16.04.18 18.04.18 1,77 %
9. období 16.04.19 18.04.19 2,86 %
10. období 16.04.20 18.04.20
11. období 15.04.21 18.04.21
12. období 14.04.22 18.04.22

Pozn.: Referenční sazbou je 12M PRIBOR se sazbou fixovanou na 12 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 65 bazických bodů.

67. emise - CZ0001003438 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 18.01.12 23.01.12 2,34 %
2. období 19.07.12 23.07.12 2,13 %
3. období 21.01.13 23.01.13 1,50 %
4. období 19.07.13 23.07.13 1,44 %
5. období 21.01.14 23.01.14 1,32 %
6. období 21.07.14 23.07.14 1,27 %
7. období 21.01.15 23.01.15 1,25 %
8. období 21.07.15 23.07.15 1,24 %
9. období 21.01.16 23.01.16 1,22 %
10. období 21.07.16 23.07.16 1,21 %
11. období 19.01.17 23.01.17 1,20 %

Pozn.: Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o rozpětí (spread) ve výši 85 bazických bodů.

90. emise - CZ0001004105 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 14.05.2014 19.05.2014 0,34 %
2. období 14.11.2014 19.11.2014 0,31 %
3. období 15.05.2015 19.05.2015 0,29 %
4. období 16.11.2015 19.11.2015 0,27 %
5. období 17.05.2016 19.05.2016 0,26 %
6. období 16.11.2016 19.11.2016 0,26 %
7. období 17.05.2017 19.05.2017 0,27 %
8. období 15.11.2017 19.11.2017 0,70 %
9. období 17.05.2018 19.05.2018 0,89 %
10. období 15.11.2018 19.11.2018 1,96 %
11. období 16.05.2019 19.05.2019 2,15 %
12. období 15.11.2019 19.11.2019 2,13 %
13. období 15.05.2020 19.05.2020
14. období 16.11.2020 19.11.2020
15. období 17.05.2021 19.05.2021
16. období 16.11.2021 19.11.2021
17. období 17.05.2022 19.05.2022
18. období 16.11.2022 19.11.2022
19. období 17.05.2023 19.05.2023
20. období 15.11.2023 19.11.2023
21. období 16.05.2024 19.05.2024
22. období 15.11.2024 19.11.2024
23. období 15.05.2025 19.05.2025
24. období 14.11.2025 19.11.2025
25. období 15.05.2026 19.05.2026
26. období 16.11.2026 19.11.2026
27. období 17.05.2027 19.05.2027

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,10 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR.

 

91. emise - CZ0001004113 datum stanovení úroku platnost od stanovený úrok
1. období 04.06.2014 09.06.2014 0,12 % 
2. období 05.12.2014 09.12.2014 0,11 % 
3. období 05.06.2015 09.06.2015 0,09 %
4. období 07.12.2015 09.12.2015 0,06 % 
5. období 07.06.2016 09.06.2016 0,06 %
6. období 07.12.2016 09.12.2016 0,06 %
7. období 07.06.2017 09.06.2017 0,07 %
8. období 07.12.2017 09.12.2017 0,53 %
9. období 07.06.2018 09.06.2018 0,69 %
10. období 06.12.2018 09.12.2018 1,77 %
11. období 06.06.2019 09.06.2019 1,93 %
12. období 05.12.2019 09.12.2019 1,92 %
13. období 05.06.2020 09.06.2020  

Pozn.: Úroková sazba se stanoví jako průměrná referenční úroková sazba minus marže ve výši 0,30 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Referenční úrokovou sazbou je 6M PRIBOR.

Doporučované

Nejčtenější