Novinky

Oznámení o aukci SPP 26T 17/02

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Primární aukce SPP
  • Emise
  • SPP
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Oznámení

Oznámení o aukci SPP 26T 17/02
Název emise: SPP 26T 17/02
Kód emise: 21808878
ISIN: CZ0001006860
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 18. 08. 2023
Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota emise:* 0 až 500 000 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:* 0 až 500 000 000 EUR
Datum aukce: 15. 02. 2023
Datum emise: 17. 02. 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: na výnosu v procentech p.a. na tři desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Výplatní agent:** Ministerstvo financí, Centrální depozitář cenných papírů, a.s.


Státní pokladniční poukázky jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
* Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
** Osoba zabezpečující činnosti spojené se správou a splácením na základě § 26, odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Seznam dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky pro eurové státní pokladniční poukázky

Doporučované

Nejčtenější