Novinky

Oznámení o aukci 21 T 06/05

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • SPP
  • Aukce
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámení

Oznámení o aukci SPP 21 T 06/05
Název emise: SPP 21 T 06/05
Kód emise: 23009738
ISIN: CZ0001004865
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 30. 09. 2016
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise::***) 0 až 5 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce::***) 0 až 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 05. 05. 2016
Datum emise: 06. 05. 2016
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější