Novinky

Oznámení o aukci SPP 52 T 38 mld 31/01

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • SPP
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 689)

Oznámení o aukci SPP 52 T 38 mld 31/01
Název emise: SPP 52 T 38 mld 31/01
Kód emise: 23001689
ISIN: CZ0001004220
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 30. 1. 2015
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:***) 38 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 8 000 000 000 Kč
Datum aukce: 30. 1. 2014
Datum emise: 31. 1. 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*)    Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**)   Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***)  Z celkové jmenovité hodnoty emise je 30 000 000 000 Kč určeno do portfolia MF

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější