Novinky

Oznámení o aukci SPP 52 T 31/10

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • SPP
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 702)

Oznámení o aukci SPP 52 T 31/10
Název emise: SPP 52 T 31/10
Kód emise: 23010702
ISIN: CZ0001004410
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 30. 10. 2015
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 5 000 000 000 až 8 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 5 000 000 000 až 8 000 000 000 Kč
Datum aukce: 30. 10. 2014
Datum emise: 31. 10. 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější