Novinky

Oznámení o aukci SPP 52 T 7 mld 28/06

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Emise
  • SPP
  • Oznámeni
  • Veřejný sektor
  • Aukce

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 678)

Oznámení o aukci SPP 52 T 7 mld 28/06
Název emise: SPP 52 T 7 mld 28/06
Kód emise: 22706678
ISIN: CZ0001004048
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 27. 6. 2014
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 7 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 7 000 000 000 Kč
Datum aukce: 27. 6. 2013
Datum emise: 28. 6. 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*)     Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**)   Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější