Novinky

Oznámení o aukci SPP 26 T 7 mld 02/12

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 636)

Oznámení o aukci SPP 26 T 7 mld 02/12
Název emise: SPP 26 T  7 mld  02/12
Kód emise: 20106636
ISIN: CZ0001003412
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti:

1.6.2012

Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise: 7 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 7 000 000 000 Kč
Datum aukce: 1.12.2011
Datum emise: 2.12.2011
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*)     Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**)   Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější