Novinky

Oznámení o aukci SPP 52 T 35 mld 27/11

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 578)

Oznámení o aukci SPP 52 T 35 mld 27/11
Název emise: SPP 52 T 35 mld  27/11
Kód emise: 22611578
ISIN: CZ0001002711
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti:

26.11.2010

Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise:***) 35 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 26.11.2009
Datum emise: 27.11.2009
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů
***) Z objemu emise je 30 000 000 000 Kč určeno  do portfolia MF.

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější